Effat University Library Catalog
منصور، مناف.

عقلية الحداثة العربية البحث عن البعد الثالث / ʻAqlīyat al-ḥadāthah al-ʻArabīyah : al-baḥth ʻan al-buʻd al-thālith / Manāf Manṣūr مناف منصور. - بيروت : م. منصور، 1986. - 293 ص. : إيض. ؛ 23 سم.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.


Arab countries--Intellectual life.
Arabic literature--History and criticism.--20th century
Civilization, Arab--20th century.
الحداثة--فلسفة.
الفلسفة العربية--قرن 20.

DS36.8 / .M36 1986