Effat University Library Catalog


الحضارة الإسلامية : دراسة في عبقرية التراث العلمي والفني / al-Ḥaḍārah al-Islāmīyah : dirāsah fī ʻabqarīyat al-turāth al-ʻilmī wa-al-fannī / تأليف مجدي عبد الجواد علوان عثمان. - al-Qāhirah : Dār al-Kitāb al-Ḥadīth, 2012. - 344 ص. : إيض. ملونه; خرائط ملونه ; 25 سم.

Includes bibliographical references (p. 295-302).2012340210


الحضارة الإسلامية
Islamic civilization.
Science--History.--Islamic Empire
Islamic art.
Islamic architecture.

DS36.85 / .U84 2012